Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Kiescollege / Oproep voor Vergadering Kiescollege op donderdag 28 maart 2019 om 12:00 uur

Oproep voor Vergadering Kiescollege op donderdag 28 maart 2019 om 12:00 uur

Geachte benoemden,

 

Op woensdag 20 maart 2019 werd voor de eerste maal een verkiezing gehouden voor de leden van het kiescollege voor de Eerste Kamer. Omdat het de eerste keer is dat er een verkiezing wordt gehouden voor de leden van het kiescollege, voeren de personen die een kennisgeving van benoeming hebben ontvangen en hun benoeming hebben aangenomen zelf het geloofsbrievenonderzoek uit. (art. III Wet van 14 februari 2018 (Stb. 2018, 58).

Gezien het vorenstaande wordt u hierbij opgeroepen ter bijwoning van een vergadering, te houden op donderdag 28 maart 2019 om 12:00 uur in de vergaderzaal van de eilandraad in het Passangrahan. 

Orgaan:
Eilandsraad
Locatie:
Vergaderzaal eilandsraad, Plasa Reina Wilhelmina 2, Kralendijk, Bonaire Caribisch Nederland.
Datum:
donderdag 28 maart 2019
Aanvang:
12:00 uur
1.
12:00 - 12:15 uur

Opening/mededelingen

2.
12:15 - 12:30 uur

Onderzoek geloofsbrieven, procesverbaal centraal stembureau & besluit toelating

3.
12:30 - 12:45 uur

Beëdiging toegelaten leden

4.
12:45 - 13:00 uur

Vaststelling agenda

5.
13:00 - 13:00 uur

Akkoord conceptbesluit van toepassing verklaren Reglement van Orde van de eilandsraad voor het kiescollege

Stukken

6.
13:00 - 13:00 uur

Akkoord conceptbesluit van toepassing verklaren gedragscode en ‘gentle agreement’ eilandsraad op het kiescollege

Stukken

7.
13:00 - 13:15 uur

Sluiting

Deze oproep zal elektronisch bekend worden gemaakt op het publieke gedeelte van de raadsinformatiessyteem (RIS), en voor zover van toepassing, worden onderliggende documenten zoals gebruikelijk ter inzage gelegd bij de griffie.

 

Hoogachtend,

 

E.E. Rijna

gezaghebber

 

 cc: RV / afd. Com / dhr. J. Rosales / T&H


Uitgelicht


Zoeken