Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Organisatie / Bestuurscollege

Bestuurscollege

Het door de gezaghebber en de eilandgedeputeerden te zamen gevormde college bedoeld in afdeling III, artikel 36 lid 1, WOLBES

Samenstelling en taakstelling per 01 september 2017: 

 

Gezaghebber dhr. E.E. Rijna
- Openbare orde en veiligheid;
- Rampenbestrijding;
- Verkiezingen;

- Directie Toezicht en Handhaving: Handhaving Ruimte en Ontwikkeling, Handhaving Samenleving en Zorg, Handhavingsprojecten en Taskforces, Haven en Loodswezen en Bureau Rijbewijzen. 

 

De waarnemend gezaghebber mw. Evelina F. Betancourt-Anthony vervangt de gezaghebber.

 

De gezaghebber vormt samen met de eilandgedeputeerden het dagelijks bestuur van het college. 

De gezaghebber is naast voorzitter van het college ook voorzitter van de eilandsraad. Hij maakt zelf geen deel uit van de eilandsraad.

De gezaghebber kan tijdens de vergaderingen van de eilandsraad aan de beraadslagingen deelnemen.

Als voorzitter draagt hij zorg voor de orde tijdens de vergadering.

 

 

Edison Rijna voorzitter

 

Eilandgedeputeerde dhr. E.M.N. Cecilia

Portefeuille Samenleving en zorg, bestaande uit: 

Publieke Gezondheidszorg;

- Onderwijs;

- Cultuur;

- Sociale Zaken en Welzijn, w.o. Jeugd en Gezin;

- Arbeidsaangelegenheden;

- Burgerlijke Stand en Bevolking;

- Volkshuisvesting;

En tevens Staatkundige Ontwikkeling.

 

gedeputeerde Edsel Cecilia 

 

Eilandgedeputeerde dhr. P.J. Kroon

Portefeuille Ruimte en Ontwikkeling en Sport aangelegenheden, bestaande uit:

- Ruimtelijke ontwikkeling en beheer;

- Grondzaken; 

- Fundashon Cas Boneriano (FCB); 

- Verkeer en Vervoer;

- Landbouw, Veeteelt en Visserij;

- Milieu en Natuurbeheer;

- Sport aangelegenheden;

 

gedeputeerde Pablo Kroon 

 

Eilandgedeputeerde dhr. H.E. Martis 

Portefeuille Economische Ontwikkeling en Bedrijfsvoering en Ondersteuning, bestaande uit:

- Economische ontwikkeling, w.o. toerisme;

- Juridische en Algemen zaken; 

- Financien;

- Personeel en Organisatie, w.o. reorganisatie OLB;

- lCT; 

- Interne en externe Communicatie; 

- Post en Archief;

- Facilitaire Dienstverlening;

- Overheidsvennootschappen; 

- Fundashon Wega di number Bonaire (FWNB);

- Telecommunicatie.

 

gedeputeerde Hubert Martis 

 

De eilandgedeputeerden zullen elkaar bij afwezigheid als volgt vervangen:
eilandgedeputeerde Martis zal worden vervangen door eilandgedeputeerde Cecilia ;
eilandgedeputeerde Kroon zal worden vervangen door eilandgedeputeerde Martis ;
eilandgedeputeerde Cecilia zal worden vervangen door eilandgedeputeerde Kroon.

 


Uitgelicht


Zoeken