Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Raadsbijeenkomsten / Oproepen Eilandsraadvergaderingen 2016 / Uitnodiging ter bijwoning van een plechtige openbare eilandsraadvergadering

Uitnodiging ter bijwoning van een plechtige openbare eilandsraadvergadering

Geachte leden,

 

Hierbij nodig ik u uit ter bijwoning van een plechtige openbare eilandsraadvergadering te houden op dinsdag 06 september 2016, van 08.00 – 08.30 uur, in de vergaderzaal van de eilandsraad in het Passangrahan. Het vorenstaande in verband met de viering van ‘Dia di Bonaire’.

 

Orgaan:
Eilandsraad
Locatie:
Vergaderzaal eilandsraad, Plasa Reina Wilhelmina 2, Kralendijk, Bonaire Caribisch Nederland.
Datum:
dinsdag 06 september 2016
Aanvang:
08:00 uur
1.

Opening/mededelingen

2.

Redevoering

3.

Sluiting

Deze oproep zal elektronisch bekend worden gemaakt op het publieke gedeelte van het raadsinformatiesysteem (RIS), en voor zover van toepassing, worden onderliggende documenten zoals gebruikelijk ter inzage gelegd bij de griffie.

 

Hoogachtend,

 

 

E.E. Rijna

Voorzitter

 

 

 

 

 

 

 

 

cc: RV, Eilsec., BC, FZ, afd. Com., dhr. J. Rosales (Politie), T&H, Med. Passangrahan


Uitgelicht


Zoeken