Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Raadsbijeenkomsten / Oproepen Eilandsraadvergaderingen 2018 / Oproep openbare eilandsraadvergadering (BVR) op donderdag 16-08-2018 om 19.00 uur

Oproep openbare eilandsraadvergadering (BVR) op donderdag 16-08-2018 om 19.00 uur

Geachte leden,

 

Hierbij roep ik u op ter bijwoning van een openbare eilandsraadvergadering (besluitvormende raad) te houden op donderdag 16 augustus 2018, om 19.00 uur, in de vergaderzaal van de eilandsraad in het Passangrahan.

Orgaan:
Eilandsraad
Locatie:
Vergaderzaal eilandsraad, Plasa Reina Wilhelmina 2, Kralendijk, Bonaire Caribisch Nederland.
Datum:
donderdag 16 augustus 2018
Aanvang:
19:00 uur
1.
19:00 - 19:15 uur

Opening/mededelingen

2.
19:15 - 19:30 uur

Vragenuur

3.
19:30 - 19:45 uur

Insprekers

4.
19:45 - 19:45 uur

Ingekomen stukken

5.
19:45 - 20:00 uur

Vaststellen agenda

6.
20:00 - 20:00 uur

Vaststelling van het beleidsplan Integraal Veiligheidsbeleid Bonaire

Stukken

7.
20:00 - 20:00 uur

Vaststelling ontwerp eilandsverordening tot vijfde wijziging van de begroting van het OLB. voor het dienstjaar 2017

Stukken

8.
20:00 - 20:00 uur

Vaststelling ontwerp eilandsverordening tot eerste wijziging van de begroting van het OLB voor het dienstjaar 2018

Stukken

9.
20:00 - 20:15 uur

Sluiting

Hoogachtend,

 

 

 

E.E. Rijna

Voorzitter Eilandsraad

 

cc: FZ, Rv, afd. Com., dhr. J. Rosales (Politie), T&H.


Uitgelicht


Zoeken