Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Raadsbijeenkomsten / Oproepen Eilandsraadvergaderingen 2020 / Oproep vaste commissie B&O vergadering op woensdag 19-08-2020 om 15.00 uur

Oproep vaste commissie B&O vergadering op woensdag 19-08-2020 om 15.00 uur

Geachte leden,

 

Hierbij roep ik u op ter bijwoning van een commissievergadering te houden op woensdag 19 augustus 2020 om 15.00 uur in de vergaderzaal van de eilandsraad in het Passangrahan.

Orgaan:
Vaste Commissie Bedrijfsvoering en Ondersteuning
Locatie:
Vergaderzaal eilandsraad, Plasa Reina Wilhelmina 2, Kralendijk, Bonaire Caribisch Nederland.
Datum:
woensdag 19 augustus 2020
Aanvang:
15:00 uur
1.
15:00 - 15:00 uur

Opening/ mededelingen

2.
15:00 - 15:00 uur

Insprekers

3.
15:00 - 15:00 uur

Vaststelling agenda

4.
15:00 - 15:00 uur

Vaststelling kort verslag en besluitenlijst van 10 juni 2020 (archnr. 2020002172)

Stukken

5.
15:00 - 15:00 uur

Toelichting op het bestuursprogramma 2019-2023 van het bestuurscollege “Voor ons allemaal, door ons allemaal en voor ons allemaal” (hoofdstukken 5 en 6, archnr. 2019010089)

Stukken

6.
15:00 - 15:00 uur

Sluiting

Bij behandeling van agendapunt 5 wordt het bestuurscollege en haar adviseurs uitgenodigd.

 

Deze oproep zal elektronisch bekend worden gemaakt op het publieke gedeelte van de raadsinformatiessyteem (www.konsehoinsular.com), en voor zover van toepassing, worden onderliggende documenten zoals gebruikelijk ter inzage gelegd bij de griffie.

 

Hoogachtend,

 

J. Statia

Voorzitter

 

 

cc. ER-leden


Uitgelicht


Zoeken