Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Raadsbijeenkomsten / Oproepen Eilandsraadvergaderingen 2020 / Voortzetting openbare eilandsraadvergadering (MVR) op dinsdag 19 mei 2020 om 19.00 uur

Voortzetting openbare eilandsraadvergadering (MVR) op dinsdag 19 mei 2020 om 19.00 uur

Geachte leden,

 

Hierbij roep ik u op ter bijwoning van de openbare eilandsraadvergadering (meningsvormende raad) te houden op dinsdag 19 mei 2020 om 19.00 uur in de vergaderzaal van de eilandsraad in het Passangrahan. Het betreft voortzetting van de geschorste vergadering van 10 maart 2020.

Orgaan:
Eilandsraad
Locatie:
Vergaderzaal eilandsraad, Plasa Reina Wilhelmina 2, Kralendijk, Bonaire Caribisch Nederland.
Datum:
dinsdag 19 mei 2020
Aanvang:
19:00 uur
1.
19:00 - 19:00 uur

Kadaster Bonaire

Stukken

2.
19:00 - 19:00 uur

Behandeling natuurplan Bonaire 2020-2024

Stukken

3.
19:00 - 19:15 uur

Sluiting

Bij behandeling van agendapunten 6 en 7 wordt het bestuurscollege uitgenodigd.

 

Deze oproep zal elektronisch bekend worden gemaakt op het publieke gedeelte van het raadsinformatiesysteem (RIS), en voor zover van toepassing, worden onderliggende

documenten zoals gebruikelijk ter inzage gelegd bij de griffie.

 

Hoogachtend,

 

 

E.E. Rijna

Voorzitter Eilandsraad

 

 

 

 

 

cc: FZ, Rv, afd. Com., dhr. J. Rosales (Politie), T&H, dhr. J.Piloto.


Uitgelicht


Zoeken