Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Raadsbijeenkomsten / Oproepen Eilandsraadvergaderingen 2021 / Oproep gezamenlijke vergadering van de vaste commissies R&O en T&H op 15-09-2021 om 16.00 uur

Oproep gezamenlijke vergadering van de vaste commissies R&O en T&H op 15-09-2021 om 16.00 uur

Geachte leden,

Hierbij roep ik u op ter bijwoning van een gezamenlijke commissievergadering van de commissies Ruimte en Ontwikkeling en Toezicht en Handhaving te houden op woensdag 15 september 2021 om 16:00 uur, in de vergaderzaal van de eilandsraad in het Passangrahan.

Orgaan:
Vaste Commissie Ruimte en Ontwikkeling
Locatie:
Vergaderzaal eilandsraad, Plasa Reina Wilhelmina 2, Kralendijk, Bonaire Caribisch Nederland.
Datum:
woensdag 15 september 2021
Aanvang:
16:00 uur
1.
16:00 - 16:00 uur

Opening/ mededelingen

2.
16:00 - 16:00 uur

Insprekers

3.
16:00 - 16:00 uur

Vaststelling agenda

4.
16:00 - 16:00 uur

Toelichting op eilandsverordening verbod op wegwerp plastic Bonaire (ER-2021000276)

Stukken

5.
16:00 - 16:00 uur

Sluiting

Bij behandeling van agendapunt 4 wordt het bestuurscollege met medenemen van haar adviseurs  uitgenodigd.

 

Deze oproep zal elektronisch bekend worden gemaakt op het publieke gedeelte van het

raadsinformatiesysteem (www.konsehoinsular.com), en voor zover van toepassing, worden onderliggende documenten zoals gebruikelijk ter inzage gelegd bij de griffie.

 

Hoogachtend,

 

N.F. Silberie

Voorzitter vaste commissie R&O

 

J. Ellis

Voorzitter vaste commissie T&H

 

cc: ER-leden


Uitgelicht


Zoeken